Včelkám jsem vyrobil tepelnou komoru na léčení proti roztoči Varroa destructor.

Včelky mají svou webovou stránku kde se zaznamenávají údaje o teplotě, vlhkosti a hmotnosti úlu.

Pro kamarády jsem postavil malé meteorologické stanice na Cukráku a Jeviňce.

Moje domácí meteorlogická stanice.

Měření střešní solární elektrárny.